Krb s horizontálnym ohniskom

Krb s horizontálnym ohniskom - HASPRO & PROIKER